Laden...

lllogo-groen.png

Extralogo.png

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Natuurbehoud

Educatie heeft alle jaren een belangrijke rol gespeeld binnen onze demonstraties en nog steeds. Jong en oud meer begrip voor en kennis van dieren leren dit groeit als we ze om ons heen hebben. Als kinderen van jongs af aan in contact komen met dieren zal dat hun leven tot meer empathie en respect voor dieren geven.

Tijdens onze demonstraties vertellen wij ook dat het niet zo voor de hand liggend is dat alle vogels het zo goed hebben als onze vogels. Met vele soorten gaat het wereldwijd niet zo heel er goed.

In Nederland zijn er verschillende vogels bedreigd. In 2017 is er een nieuwe rode lijst samengesteld van de 196 broedvogels in Nederland staat er 87 op de rode lijst van volledig uitgestorven tot kwetsbaar. 10 soorten zijn ernstig bedreigd waaronder ook onze prachtige Nederlandse Velduil maar ook nieuwe soorten zijn aan de lijst toegevoegd waaronder onze torenvalk, oehoe en zeearend.

jonge_torenvalken.jpg

Wat doen wij?

Ook wij gaan onze steun bijdragen aan onze wilde Nederlandse roofvogels en uilen! Wij gaan samen met plaatselijke fruittelers een nestkast plaatsen voor torenvalken en deze onderhouden en opvolgen. We willen deze proef starten de nestkast voorzien van een camera zodat we goed in de gaten kunnen houden of er activiteiten zijn en als er jongen zijn dit ook kunnen terugkoppelen naar het vogeltrekstation die deze dan kunnen voorzien van een ring zodat ook de jongen opgevolgd worden.

Bij succes willen we dit in de toekomst graag uitbreiden naar meerdere nestkasten in de omgeving. Vele fruittelers hebben nog geen nestkast of een vervallen nestkast staan. Wij willen hun aanbieden om nieuwe te plaatsen en deze jaarlijks te onderhouden. Ook willen we dit in de toekomst uitbreiden met het plaatsen van meer nestkasten ook voor andere soorten waaronder bv slechtvalken en steenuilen.

Lees hier verder over ons Projectkoppel_torenvalken.jpeg

Broedseizoen: Het broedseizoen van de torenvalk is ongeveer van april t/m juni. De eerste nestkast zullen wij plaatsen begin 2020 ruim voor het broedseizoen. Zo kunnen omliggende vogels wennen en is er voldoende tijd voor toekomstige torenvalk paartjes om deze kast uit te kiezen tot perfecte broedplaats.

Opvolgen: Wij zullen de nestkast nauwlettend in de gaten houden en jaarlijks onderhouden. De nestbak wordt dan ook voorzien van een 4G camera zodat wij 24/7 toegang hebben tot de nestkast zonder dat deze verstoort hoeft te worden en kunnen we perfect het broedgedrag van deze dieren observeren en mee kennis opdoen wat we in de toekomst kunnen gebruiken. Ook zullen wij u hiervan op de hoogte houden en leuke gebeurtenissen delen via deze pagina en op onze facebook.

Voordelen Fruitteler: Fruittelers hebben last van spreeuwen en muizen. Wanneer er valken in de nestkast broeden houden deze dit soort vogels op afstand en vangt hij veel muizen die anders de wortels en het fruit van de bomen zouden opeten. Ook willen we dit in de toekomst ook uitbreiden met het plaatsen van nestkasten voor meerdere soorten waaronder slechtvalken en steenuilen.

Hoe kunt u helpen? Wij bekostigen dit volledig van eigen geld omdat wij het belangrijk vinden om naast educatie met onze eigen vogels ook iets terug te doen aan de natuur en bij te dragen aan natuurbehoud. Het plaatsen van een nestkast en camera en het onderhouden ervan brengt veel kosten en tijd met zich mee. Bij het boeken van een workshop of demonstratie bij ons doneren wij van dit bedrag een percentage aan dit doel. U mag natuurlijk ook altijd een extra vrijwillige bijdrage doen om ons te steunen hierin stuur ons hiervoor een e-mail.

torenvalk2.jpg